Chính sách thanh toán

  1. Đối với các hợp đồng mua bán Giá trị hợp đồng  được thanh toán theo Đơn vị thụ hưởng:

KENBO VIỆT NAM

STK : 0977750666

Ngân Hàng Mbbank

Chủ TK : Nguyễn Thái Hoà

Lưu ý: Trước khi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân yêu cầu hai bên xác nhận đơn hàng trên email hoặc bằng văn bản ký kết.